Wieczerniki Miłosierdzia Bożego

Wieczernik Miłosierdzia Bożego to wspólnota modlitewno-apostolska czcicieli Bożego Miłosierdzia. Istnieje w Częstochowie, w Dolinie Miłosierdzia, od 1985 r. Wspólnota łączy w sobie dwie idee: Miłosierdzia Bożego, której źródeł należy szukać w kartach Pisma Świętego, w nauczaniu Kościoła, zwłaszcza w encyklice Jana Pawła II Dives in misericordia oraz w orędziu Miłosierdzia Bożego spisanym w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej; Wieczernika Jerozolimskiego, w którym Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, kapłaństwa i pojednania, objawił apostołom swoje pragnienie, by trwali w miłości i jedności oraz kontynuowali Jego posłannictwo, gdzie modląc się z Maryją, oczekiwali Pięćdziesiątnicy tak niezwykle wymownie odsłaniającej prawdę o Miłosierdziu Bożym.

W odpowiedzi na charyzmat ruchu, członkowie Wieczernika Miłosierdzia Bożego mają do spełnienia następujące cele: uwielbiać i wypraszać miłosierdzie Boże, zawierzyć miłosierdziu Bożemu, a także budować cywilizację miłości przez konkretne czyny miłosierdzia, realizowane tak w środowisku rodzinnym, jak i społecznym oraz zawodowym.

 

Cookies

facebook

Darowizna on-line

Kwota:
Przekaż  

 

Pomagają nam

Scroll to top