Wspólnota Maranatha

W 2011 r.w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego urzeczywistniło się pragnienie modlitwy uwielbienia Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Stało się to po 30 latach od pierwszych spotkań ówczesnej wspólnoty Maranatha.

 

Wczoraj

Założycielami wspólnoty są osoby świeckie, które wcześniej przeszły formację w Ruchu Światło-Życie i Odnowy w Duchu Świętym. Owocem tego doświadczenia duchowego było powstanie wspólnoty modlitewnej „Maranatha”, działającej na terenie Częstochowy w latach 1982 – 1996. Na przestrzeni tych lat jej duchowymi opiekunami byli: ks. Wendelin Ryś SAC, ks. Stanisław Gancarek, ks. Marian Duda, ks. Bronisław Preder, ks. Stanisław Jasionek.

Wspólnota oprócz spotkań modlitewnych przeprowadzała rekolekcje i seminaria formacyjne. Swoje korzenie w tej wspólnocie mają do dziś działające parafialne wspólnoty modlitewne oraz Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”. W latach 1993 – 1994 doświadczeniem części wspólnoty było przeżycie Szkoły Ewangelizacji wg José H. Prado Floresa. To z kolei w 1995 r. dało początek Katolickiemu Stowarzyszeniu Wiernych „Maranatha”.

W latach 2000-2008 na zaproszenie ks. Andrzeja Przybylskiego cześć byłych członków wspólnoty podjęła posługę wśród młodzieży akademickiej w ramach Duszpasterstwa Akademickiego „Emaus”.

 

Dziś

Bóg nam daje łaskę, by Go uwielbiać i czcić. „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją”  (św. Ignacy; ĆD, 23). Uwielbienie Boga Ojca to zachwycenie się Nim, przez Jezusa w Duchu Świętym. Uwielbieniu Boga towarzyszy miłość, radość, pokój, poczucie bliskości, ciepła, obecności, przytulenia, bezpieczeństwa. Jest to nasza największa radość. W tym kościele położonym w Dolinie Miłosierdzia uwielbiamy także Miłosierdzie Boże. „Duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego” (św. Faustyna; Dz. 379)

 

Tożsamość

Naszą tożsamość wspólnotową kształtuje i charakteryzuje Eucharystia i modlitwa uwielbienia, która odbywa się systematycznie, raz w tygodniu. Przechodzimy od dziękczynienia jakim jest sakrament Eucharystii do uwielbienia – adoracji Boga.

Modlitwę uwielbienia stanowi głównie śpiew uwielbienia, chwały i czci, praktykujemy także spontaniczną modlitwę (litanijną, jednoczesną), słuchanie Słowa Bożego, posługę darami, modlitwę wstawienniczą poprzez uwielbienie, błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem.

Dla tych co chcą więcej proponujemy:

- spotkania w małej grupie dzielenia się wiarą,

- rekolekcje, fora, seminaria, dni skupienia.

Cookies

facebook

Darowizna on-line

Kwota:
Przekaż  

 

Pomagają nam

Scroll to top