LECTIO DIVINO

Rekolekcje lectio divina nawiązują do wielowiekowej tradycji modlitwy Słowem Bożym. Program rekolekcji obejmuje: codzienną Mszę Świętą, konferencje, adorację Najświętszego Sakramentu, osobistą refleksję nad Słowem Bożym i indywidualne rozmowy z osobą towarzyszącą. Podczas rekolekcji wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania całkowitej ciszy.

Na przestrzeni wieków lectio divina przybierało różną formę. W naszym Domu Rekolekcyjnym proponujemy odbycie rekolekcji lectio divina na podstawie rozważań ks. Krysztofa Wonsa SDS lub według programu „Droga Miłosierdzia” autorstwa ks. Mariusza Marszałka SAC.

via misericordia

Ewangeliczne wezwani do upodobniania się do Miłosiernego Ojca (por. Łk 6, 36) stanowi ideał życia duchowego dla każdego wiernego bez względu na wiek, płeć czy stan. Pięciostopniowe rekolekcje opracowane na podstawie Słowa Bożego oraz pism bł. ks. Michała Sopoćki i św. Faustyny Kowalskiej stanowią propozycję dla tych, którzy chcą odkryć głębię przesłania o Bożym Miłosierdzia, by stać się apostołami Bożego Miłosierdzia w swoim środowisku. Całość rekolekcji obejmuje następujące etapy:

  1. prawdziwy obraz Boga w moim życiu
  2. akceptacja siebie
  3. przebaczenie drogą do naśladowania Bożego Miłosierdzia
  4. postawa ufności drogą do zjednoczenia z Bogiem
  5. dar z samego siebie jako realizacja wezwania do naśladowania Jezusa Miłosiernego.

Każdy z etapów obejmuje 7-dniowe rekolekcje w ciszy. Sugerowane jest, by pomiędzy poszczególnymi etapami zachować roczny odstęp przerwy. Cykl poprzedzony jest 5-dniowym fundamentem pozwalającym zapoznać się z najważniejszymi elementami duchowości Bożego Miłosierdzia, formami modlitwy Słowem Bożym oraz istotą rozmów indywidualnych z osobą towarzyszącą. Rekolekcje przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Wymagają zaakceptowania ich warunków, do których należy cisza i zgoda na indywidualne rozmowy z osobą towarzyszącą.

FUNDAMENT

Podczas 5-dniowych rekolekcji w ciszy rekolektanci zapoznają się z najważniejszymi elementami kultu Bożego Miłosierdzia. Poznają życiorys oraz duchowość bł. ks. Michała Sopoćki i św. Faustyny Kowalskiej. Zaproponowane teksty biblijne do medytacji pozwalają odkryć znaki działania Miłosierdzia Bożego we własnym życiu.
Rekolekcje rozpoczną się pierwszego dnia kolacją o 18.30. Prosimy o punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.00. Zakończenie obiadem ostatniego dnia ok. godz. 13.30.

Termin: 20-24 sierpnia 2021 roku; 1-5 października 2021 roku
Prowadzący: s. Iwona Jagiełka CSA, ks. Mariusz Marszałek SAC
Koszt:
500,00 PLN – zakwaterowanie w pokoju 2 os. z łazienką z pełnym wyżywieniem.
300,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów).

rozważania ks. Krzysztofa Wonsa SDS

Wielowiekowa tradycja lectio divina obejmuje cztery etapy modlitwy realizowane każdego dnia rekolekcji: lectio (czytanie) – meditatio (medytacja) – oratio (modlitwa) – conetmplatio (kontemplacja). Konferencje oparte są na rozważaniach ks. Krzysztofa Wonsa SDS. Zasadnicza droga formacji obejmuje cztery etapy rekolekcji, odprawiane kolejno w corocznym odstępie czasu.

W naszym Domu Rekolekcyjnym istnieje możliwość odbycia rekolekcji dowolnego etapu:
Św. Marek
Św. Łukasz
Św. Mateusza
Św. Jana

Rekolekcje rozpoczną się pierwszego dnia kolacją o 18.30. Prosimy o punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.00. Zakończenie obiadem ostatniego dnia ok. godz. 13.30.

Termin: 24 lipca – 1 sierpnia 2021 roku (etapy I-IV)
Prowadzący: s. Iwona Jagiełka CSA, ks. Mariusz Marszałek SAC, ks. Kamil Wolan SAC, ks. Michał Wójciak SAC
Koszt:
750,00 PLN – zakwaterowanie w pokoju 2 os. z łazienką z pełnym wyżywieniem.
500,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów).

Rekolekcje kapłańskie

Dobry Samarytanin ideałem kapłańskiej posługi.

Samarytanin podróżując – patrzył, patrząc – widział, widząc – wzruszył się głęboko, a wzruszając się – poszedł za głosem serca, czyniąc miłosierdzie (por. Łk 10, 25-37). Ewangeliczny Samarytanin jest konkretnym przykładem ucieleśnienia wyobraźni miłosierdzia, o której pisał św. Jan Paweł II. Stanowi on także ideał kapłańskiej posługi, a zarazem temat rekolekcji skierowanych dla kapłanów diecezjalnych i zakonnych.
Rekolekcje rozpoczną się pierwszego dnia kolacją o 18.30. Prosimy o punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.00. Zakończenie obiadem ostatniego dnia ok. godz. 13.30.
Termin: 22-26 listopada 2021 roku
Prowadzący: bp Adrian Galbas SAC
Koszt:
550,00 PLN – zakwaterowanie w pokoju 2 os. z łazienką z pełnym wyżywieniem.
300,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów).

Rekolekcje dla braci zakonnych

Dobry Samarytanin ideałem kapłańskiej posługi

Samarytanin podróżując – patrzył, patrząc – widział, widząc – wzruszył się głęboko, a wzruszając się – poszedł za głosem serca, czyniąc miłosierdzie (por. Łk 10, 25-37). Ewangeliczny Samarytanin jest konkretnym przykładem ucieleśnienia wyobraźni miłosierdzia, o której pisał św. Jan Paweł II. Stanowi on także ideał kapłańskiej posługi, a zarazem temat rekolekcji skierowanych dla kapłanów diecezjalnych i zakonnych.
Rekolekcje rozpoczną się pierwszego dnia kolacją o 18.30. Prosimy o punktualne przybycie między godz. 17.00 a 18.00. Zakończenie obiadem ostatniego dnia ok. godz. 13.30.
Termin: 22-26 listopada 2021 roku
Prowadzący: bp Adrian Galbas SAC
Koszt:
550,00 PLN – zakwaterowanie w pokoju 2 os. z łazienką z pełnym wyżywieniem.
300,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów).

„Bóg zapytał (…) gdzie jesteś?” (Rdz 3, 9)

Zanim wpadniemy w wir świątecznych zakupów i porządków proponujemy pochylić się nad Słowem Bożym, aby uporządkować swój wewnętrzny świat myśli, uczuć i relacji. Cisza oraz słuchanie Słowa Bożego będą nam pomocne w udzieleniu osobistej odpowiedzi na pytanie – gdzie tak naprawdę jestem? czym żyję? dokąd zmierzam? Trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju pomogą nam spotkać się z Bogiem wprowadzającym ład wszędzie tam, gdzie panuje chaos. Pozwolą nam doświadczyć Ojca troszczącego się o swoje stworzenie pomimo dokonanego przez niego świadomego wyboru zła. Sesja jest propozycją zarówno dla tych, którzy mają doświadczenie rekolekcji lectio divina, jak i dla tych, którzy pragną odbyć rekolekcje wielkopostne w nieco innej formie.

Termin: 26-28 marca 2021 roku
Prowadzący: ks. Mariusz Marszałek SAC
Koszty:
200,00 PLN – zakwaterowanie w pokoju 2 os. z łazienką z pełnym wyżywieniem.
120,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów).

„Być kobietą, być kobietą…” – sesja o kobietach dla kobiet.

Tematyka sesji obejmuje zagadnienie odkrywania godności i fenomenu kobiety w świetle źródeł teologiczno – biblijnych oraz psychologicznych. Sesja będzie składać się z konferencji oraz warsztatów. Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie afektywności i relacyjności kobiety. Poza tym mowa będzie o rolach kobiet. Omówione też zostaną filary biblijnej kobiecości oraz oznaki jej (nie)dojrzałości. W programie przewidziana jest codzienna Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu, a także możliwość indywidualnej rozmowy z prowadzącymi oraz spowiedzi.

Termin: 7-9 maja 2021 roku
Prowadzący: s. M. Dorota Frendenberg SMI
Koszty:
200,00 PLN – zakwaterowanie w pokoju 2 os. z łazienką z pełnym wyżywieniem.
120,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów).

Apokalipsa – księga nadziei.

Księga Apokalipsy to najbardziej tajemnicze karty Pisma Świętego. Zapis objawień, jakich zgodnie z tradycją świadkiem był św. Jan, w wielu czytelnikach budzi przerażenie z powodu drastycznych opisów końca czasów. Dla wierzących to jednak księga pełna nadziei. W niej zapowiedziane jest ostateczne zwycięstwo Baranka, a także stworzenie nowego nieba i nowej ziemi. Przygotowując się do Uroczystości Bożego Narodzenia, zapraszamy do pochylenia się nad ostatnimi stronicami Biblii. Spróbujemy jak przez dziurkę od klucza dostrzec, co czeka nas „po tamtej stronie”, gdzie na tronie zasiada Alfa i Omega, Początek i Koniec, Któremu całe stworzenie oddaje cześć i chwałę.

Termin: 17-19 grudnia 2021 roku
Prowadzący: ks. Mariusz Marszałek SAC
Koszty:
200,00 PLN – zakwaterowanie w pokoju 2 os. z łazienką z pełnym wyżywieniem.
120,00 PLN – bez noclegów, dla osób dochodzących, mieszkających niedaleko (istnieje taka możliwość z jakichś ważnych powodów).