Małżeństwo

Poprzez ten sakrament narzeczeni, mężczyzna i kobieta wobec Boga i Kościoła potwierdzają swoją wzajemną miłość i oddanie do końca życia. Jednocześnie umacniają swoją miłość zaproszeniem Pana
Boga do ich życia. Tym samy akceptują nauczanie Kościoła w kontekście świętości i nierozerwalności małżeństwa oraz moralnej nauki Kościoła. Ze względu na duże zainteresowanie ślubami w naszym Sanktuarium termin należy ustalić 18-12 miesięcy wcześniej.


Dokumenty:

 • świadectwo Chrztu i Bierzmowania (z własnej parafii) – ważność takiego aktu to 6 miesięcy
 • zgoda na przeprowadzenie rozmów kanonicznych (tzw. protokół) z parafii jednego z narzeczonych zgoda na zawarcie małżeństwa w naszej parafii zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym – ważność takiego aktu to 6
  miesięcy (należy dostarczyć nie później niż dwa miesiące przed datą ślubu)
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich – na tej stronie szczegóły: czestochowa.nazaret.pro
 • ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji
 • ewentualne inne potrzebne dokumenty.
 • kontakt w sprawie ślubu pod nr parafialnym.

CHRZEST

Rodzice, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko potwierdzają tym samym, że wiara i nauka Kościoła jest dla nich ważna. Prosząc o Chrzest chcą włączyć dziecko we wspólnotę Kościoła i zobowiązują się do wychowania i dania świadectwa wiary swojemu dziecku. Do tego samego są wezwani rodzice
chrzestni.  Dzieci chrzcimy zasadniczo w niedzielę, o godz. 11.30.

Dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka
 • ew. zgoda na chrzest w naszej parafii (jeśli rodzice mieszkają na terenie innej parafii)

RODZICE CHRZESTNI – ojciec chrzestny i matka chrzestna (nie może być dwojga rodziców chrzestnych tej samej płci). Rodzice naturalni winni się upewnić co do zdatności ewentualnych
rodziców chrzestnych do podjęcia tego obowiązku i godności. Rodzice chrzestni powinni mieć
ukończone 16 lat, być bierzmowani i wiarą oraz praktyką wyznawać wiarę Kościoła Katolickiego. Nie
są związani kościelną ekskomuniką, nie są apostatami (formalnie wystąpiły z Kościoła) i żyją zgodnie z
nauką Kościoła. Stosowne zaświadczenia pobiera się we własnej parafii (Chrztu i Bierzmowania).
Zaświadczenie o możliwości bycia chrzestnym w aktualnej parafii zamieszkania.

Bierzmowanie

Ten Sakrament w naszej archidiecezji poprzedza przygotowanie młodzieży od klasy 6 wzwyż. Kandydatem do tego Sakramentu są osoby wcześniej ochrzczone, uczęszczające na katechezę szkolną i wykazujące się na miarę własnych możliwości dojrzałością religijną i moralną (opartą na moralnym nauczaniu Kościoła). Spotkania dla kandydatów odbywają jeden raz w miesiącu (dodatkowo
wyznaczone dni skupienia).

Dokumenty:

 • zaświadczenie o przyjętym Chrzcie Świętym (jeśli kandydat jest spoza naszej parafii)
 • zgoda na przygotowania i przyjęcie Sakramentu Bierzmowania (jeśli kandydat jest spoza naszej parafii)

Dokumenty należy dostarczyć na pierwszym spotkaniu.

Pogrzeb

Śmierć bliskiej osoby to zapewne trudne doświadczenie dla rodziny, przyjaciół i znajomych. Ostatnią posługą, jaka możemy wyświadczyć jest modlitwa. Ofiara Mszy Świętej i ostanie pożegnanie to gest
miłosierdzia, który wierzący wyświadczają osobie, która odeszła powierzając ją Bożemu Miłosierdziu. Zachęcamy uczestników pogrzebu do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej w intencji zmarłego.

Poniżej dokumenty, które należy przygotować w celu umówienia Mszy Świętej pogrzebowej:

 • akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • zgoda na pogrzeb w naszym Sanktuarium (jeśli zmarły nie mieszkał na terenie naszej parafii)
 • ew. zaświadczenie o udzieleniu zmarłym Sakramentów Świętych

Pierwsza komunia święta

Ten Sakrament zasadniczo przyjmują dzieci z klas trzecich szkół podstawowych. Najważniejszą rolę w przygotowaniu dziecka mają tu rodzice (ew. rodzice chrzestni). Rodzice właśnie powinni swoim Przywiązaniem do Eucharystii dać świadectwo swemu dziecku. Poprzez ten Sakrament (poprzedzony wcześniej spowiedzią) dzieci uczestniczą już w pełni w Liturgii Mszy Świętej. W naszej parafii
przygotowania zaczynają się we wrześniu i trwają do maja. Rodzice prosząc o przygotowanie zobowiązują się do uczestnictwa razem ze swoim dzieckiem w okresie formacji do przyjęcia Komunii
Świętej.

Dokumenty:

 • Świadectwo Chrztu dziecka (jeśli nie było chrzczone w naszej parafii)
 • ew. zgoda na przygotowanie i przyjęcie Komunii Świętej w naszej parafii (jeśli dziecko nie pochodzi z terenu naszej parafii), taką zgodę pobiera się w kancelarii parafialnej właściwej dla miejsca zamieszkania
 • deklaracja wypełniona i podpisana przez rodziców zawierająca zgodę i świadomość o systemie przygotowań do I Komunii Świętej. W naszej parafii rówolegle odbywają się spotkania formacyjne zarówno dla dzieci jak i rodziców.