Szkoła Pisania Ikon

Celem Szkoły jest zdobycie wiedzy o ikonie w kontekście praktycznym i teoretyczny wraz z pogłębioną formacją do życia wewnętrznego, życia modlitwy. Wymiar praktyczny obejmuje: pracę nad rysunkiem początkowo poprzez martwą naturę do postaci ludzkiej w obszarze akademickim, następnie poprzez sprawne operowanie linią – (ubogim narzędziem obecnym w ikonie na każdym etapie pracy), i uchwyceniem za pomocą wyłącznie linii charakteru, ciężaru, ruchu danego obiektu. Przestrzeń praktyczna będzie również zawierała pracę z kolorem, następnie poznanie tradycyjnych technik związanych ściśle z pisaniem ikony a mianowicie: wykonaniem zaprawy klejowo – kredowej, przygotowaniem podobrazia, skonstruowaniem tempery żółtkowej, nakładaniem prawdziwej pozłoty, werniksowaniem

Część teoretyczna ma na celu wniknięcie w kanon, historię, funkcję i miejsce ikony w życiu współczesnego człowieka, poza tym będzie poruszała tematy z zakresu technologii malarstwa w szerokim tego słowa znaczeniu.
Strona formacyjna ma na uwadze poszerzenie wiedzy z zakresu teologii życia wewnętrznego w wymiarze teoretycznym i praktycznym, co, jak ufamy, pomoże uwierzyć, że jesteśmy wszyscy razem powołani do zażyłej przyjaźni z Bogiem na drodze modlitwy kontemplacyjnej i w każdym powołaniu i miejscu możemy znaleźć takie obszary sprzyjające wejściu w przestrzeń Boga jak samotność, milczenie, modlitwa.

Szkoła Pisania Ikon prowadzi zajęcia w systemie dwuletnim z możliwością przedłużenia do trzech lat. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym raz w miesiącu (8 zjazdów w roku) oraz raz do roku przewidziany jest 12-dniowy zjazd połączony z rekolekcjami.

Więcej informacji:
e-mail: pracownia@lespace.pl
tel.: +48 508422320
http://www.lespace.pl/